SELAMAT DATANG KE LAMAN PSS SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA.

Pemandangan Sekolah

Tuesday, April 21, 2009

OBJEKTIF

1. Meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran
prestasi pencapaian akademik.

2. Menggalakkan murid-murid dan guru
menggunakan pelbagai kemudahan p&p supaya mereka tidak bergantung
semata-mata kepada buku teks dan kaedah ‘chalk dan talk’.

3. Menggalakkan tabiat belajar sendiri , suka
membaca dan sikap ingin tahu di kalangan murid
melalui penggunaan bahan di PSS.

4. Membantu guru-guru dan murid-murid dalam
usaha menghasilkan dan menilai pelbagai alat dan bahan p&p.

5. Mengadakan perkhidmatan dan kemudahan yang
sesuai untuk memenuhi keperluan murid yang
berbeza antara satu sama lain.

6. Melatih murid menggunakan alat ‘hardware’,
Perkhidmatan mengesan maklumat dan rujukan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Direkacipta Oleh: | Suhaidi MD. Sidek