SELAMAT DATANG KE LAMAN PSS SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA.

Pemandangan Sekolah

Tuesday, April 21, 2009

MATLAMAT

Mempertingkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah secara menyeluruh.

Membentuk profesion guru yang berilmu , dinamis, kreatif dan berpendidikan untuk membantu membangunkan sahsiah guru sendiri dan pembangunan nusa , bangsa dan agama

Membentuk golongan pelajar yang berilmu, dinamis, kreatif dan berdisiplin untuk pembangunan nusa, bangsa dan agama.
Merapatkan jurang perbezaan kemudahan pendidikan antara sekolah luar bandar dengan sekolah bandar.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Direkacipta Oleh: | Suhaidi MD. Sidek