SELAMAT DATANG KE LAMAN PSS SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA.

Pemandangan Sekolah

Sunday, April 26, 2009

OBJEKTIF PSS

OBJEKTIF PSS

1. Meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran prestasi pencapaian akademik.

2. Menggalakkan murid-murid dan guru menggunakan pelbagai kemudahan p&p supaya mereka tidak bergantung semata-mata kepada buku teks dan kaedah ‘chalk dan talk’.

3. Menggalakkan tabiat belajar sendiri , suka membaca dan sikap ingin tahu di kalangan murid melalui penggunaan bahan di PSS.

4. Membantu guru-guru dan murid-murid dalam usaha menghasilkan dan menilai pelbagai alat dan bahan p&p.

5. Mengadakan perkhidmatan dan kemudahan yang sesuai untuk memenuhi keperluan murid yang berbeza antara satu sama lain.

6. Melatih murid menggunakan alat ‘hardware’, Perkhidmatan mengesan maklumat dan rujukan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Direkacipta Oleh: | Suhaidi MD. Sidek