SELAMAT DATANG KE LAMAN PSS SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA.

Pemandangan Sekolah

Sunday, April 26, 2009

Falsafah Pendidikan Malaysia

FALSAFAH PENDIDIKAN MALAYSIA


Falsafah pendidikan di Malaysia adalah suatu saha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan seimbang dan harmonis dari segi intelek , rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan , berketrampilan ,
berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Direkacipta Oleh: | Suhaidi MD. Sidek